Grupul de actiune locala G.A.L. Razim

Situat in spatiul rural eligibil LEADER, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, in partea central-sudica a judetului Tulcea, teritoriul GAL Razim se subscrie, în mare parte, caracteristicilor geografice si de dezvoltare economico-socială ale regiunii si ale județului, fiind caracterizat printr-o importantă biodiversitate naturală și culturală. Suprafata teritoriulului acoperit de parteneriatul “Asociatia G.A.L. Razim” este de 1509,99 km2, cuprinzand 9 UAT-uri din judetul Tulcea: orasul Babadag, Comuna Baia, Comuna Ceamurlia de Jos, Comuna Frecatei, Comuna Jurilovca, Comuna Mihai Bravu, Comuna Mihail Kogalniceanu, Comuna Sarichioi si Comuna Slava Cercheza. Initiativa de a implementa o SDL este efectul coerentei teritoriale si a omogenitatii economice si sociale a teritoriului, demonstrata si prin urmatorii indicatori:

  • Densitate medie a populatiei redusa (23,73 loc/km2); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.1);
  • Teritoriul prezinta potential natural, pe intreg teritoriul se afla zone cuprinse in arealul Natura 2000; (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.2)
  • Teritoriul cuprinde zone sarace (6 comune din intreg teritoriul au ID-ul mai mic sau egal cu 55); (CRITERIU SELECTIE C.S. 1.3)
  • Intreaga suprafata a teritoriului se afla in zona DELTEI DUNARII;

Propunerea de constituire a Grupului de Actiune Locala Razim a fost initiata in urma identificarii necesitatii de a implementa activitati in teritorul acoperit de parteneriat, care sa raspunda nevoii de imbunatatire a calitatii vietii populatei din teritoriul GAL. Parteneriatul „Asociatia G.A.L. Razim” urmareste aplicarea abordarii LEADER „de jos in sus” in spatiul rural eligibil, identificand cerintele si nevoile din teritoriu pentru imbunatairea calitatii vietii si implicand actorii locali in dezvoltarea durabila a comunitatii. Implementarea abordarii LEADER in teritoriu ofera oportunitati de dezvoltare, privind:

  • incurajarea invatarii si a dobandirii competentelor profesionale in sectorul agricol;
  • contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători din spaţiul LEADER, precum si crearea de locuri de munca;
  • crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică și a serviciilor de bază;
  • creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a tinerilor;
  • îmbunătăţirea incluziunii sociale, reducerea gradului de excluziune sociala a grupurilor vulnerabile;
  • promovarea identitatii culturale a minoritatilor;
Vezi mai multe detalii...