Ghidul Solicitantului si Anexe M2/2B

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii_M2/2B „Sprijin pentru reinnoirea generatiilor de fermieri” – versiune finala_aprilie 2018

Anexa 1_Cerere de Finantare

Anexa 2_Model cadru Plan_de_Afaceri

Anexa_3_Fisa_masurii

Anexa_4_1_-_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017

Anexa_4_2_Codul_bunelor_practici_agricole

Anexa_5_OUG_nr.3_2015_aprobare_scheme_plati_2015_2020

Anexa_6_Areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol

Anexa_7_OMADR_nr._397_2003_pentru_podgorii_si_centre_viticole

Anexa_8_ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG

Anexa_9_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

Anexa_10_Angajament_competente

Anexa_11_Declaratie_eligibilitate_solicitant

Anexa_12_Declaratie_eligibilitate_exploatatie

Anexa_13_Declaratie_raportare_plati_GAL

Anexa 14 – Procedura de evaluare a proiectelor depuse la GAL

Anexa 15_Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

Formular CES2 – Fisa_de evaluare_generala a proiectului 

Formular_ VT2 – Fisa verificare pe teren 

Formular_IS2 – Fisa de solicitare informatii suplimentare