Ghidul solicitantului si anexele M4/6A

Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M4/6A “Promovarea antreprenoriatului rural” – versiune finala – 29.06.2020

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa 2 – Plan de afaceri – model-cadru 

Anexa 3 – Fisa Masurii M4/6A “Promovarea antreprenoriatului rural”

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile – doar dotare 

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare microintreprindere 

Anexa 6.2 – Declaratie minimis

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie servicii de consiliere

Anexa 7  – Declaratie eligibilitate solicitant 

Anexa 8 – Declaratie raportare plati catre GAL 

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie

Anexa 10 – Declaratie accesare masuri similare

Anexa 11 – Consimtamant prelucrare date

Anexa 12 – Instructiuni evitare conditii artificiale 

Anexa 13 – Procedura de evaluare

Formular CES4 – Fisa generala de evaluare

Formular VT4 – Formular cadru vizita pe teren

Formular_IS4 – Formular cadru solicitare informatii suplimentare