Ghidul solicitantului si anexele M5/6A

Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6A “Dezvoltarea sectorului non-agricol” – versiune finala 29.06.2020

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate (sectiune Anexa B)

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate (sectiune Anexa C) 

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate cf HG 907

Anexa 3 – Fisa Masurii M5_6A 

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare intreprindere

Anexa 6.2 – Declaratie respectare minimis

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Declaratie raportare plati catre GAL

Anexa 8 – Angajament utilizare cofinantare

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie locala de turism

Anexa 10 – Consimtamant prelucrare date caracter personal

Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 12_Procedura de evaluare

Formular CES5 – Fisa generala de evaluare M5-6A

Formular VT5 – Formular cadru vizita pe teren

Formular_IS5 – Formular cadru solicitare informatii suplimentare