Ghidul solicitantului si anexele M6/6B

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii M5-6A “Dezvoltarea sectorului non-agricol

Cerere de finantare M5-6A

Anexa 2 – STUDIUL de FEZABILITATE Anexa B

Anexa 2 – STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2 – STUDIUL de FEZABILITATE HG907

Anexa 2.1 – SF_Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Declaratie raportare plati catre GAL

Anexa 8 – Angajament privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie locala de turism

Anexa 10 – Consimtamant prelucrare date caracter personal

Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 12_Procedura de evaluare Fisa generala de evaluare M5-6A

Formular VT5 

Formular_IS5