Prezentare proiect cooperare

Obiectivul principal al proiectului ENPORTBeta este dezvoltarea turismului sustenabil în zonele rurale. Având ca obiectiv o temă care, pentru întreg teritoriul României este în plină dezvoltare și valorificare, propunerea de proiect se încadrează în direcțiile de dezvoltare menționate în fiecare dintre Strategiile de Dezvoltare Locală ale GAL-urilor de pe teritoriul României partenere în acest demers de cooperare:  GAL Delta Dunării, GAL Razim, GAL Napoca Porolissum și GAL Lider Bistrița Năsăud și vizează satisfacerea următoarelor nevoi identificate:

lipsa unor asociații de promovare a agroturismului;

procent redus de produse cu valoare adăugată ridicată, comercializate ca produse finale în fiecare dintre teritoriile partenere;

calitatea slabă a infrastructurii turistice și a serviciilor turistice rurale;

dezvoltarea slabă a infrastructurii necesare promovării și comercializării produselor locale.

Valoarea adăugată a proiectului de cooperare în corelare cu Strategiile de Dezvoltare Locală este dată de posibilitatea de a găsi soluții comune și inovatoare pentru problemele locale. La nivel local, rezultatele proiectului de cooperare sunt:

​​- dobândirea de noi abilități tehnice și administrative, abilități și cunoștințe pentru actorii publici și privați direct implicați (operatori locali în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice, reprezentanți ai administrației publice locale) și indirect (tineri, șomeri, antreprenori, meșteșugari, iubitori de natură și sport);

– identificarea noilor potențiali parteneri și clienți în sectorul turismului;

– crearea de noi locuri de muncă;

– îmbunătățirea competitivității economice și sociale a teritoriului;

– consolidarea identității teritoriale ;

– crearea de rețele tematice privind turismul durabil (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice și administrații publice locale);

– crearea și promovarea noilor pachete de eco-turism (operatori în agroturism, producători locali, furnizori de servicii turistice);

Combinația acestor rezultate va duce la realizarea obiectivelor operaționale și va contribui la realizarea obiectivelor generale.

Prin proiect, GAL-uri din Italia,  Bulgaria, România și Franta vor promova conceptul de “slow travel”, deoarece toate GAL-urile sunt situate în zone rurale care, conform statisticilor din domeniul turismului (United Nation World TourismOrganization), se încadrează în topul destinațiilor din U.E în ceea ce privește resursele și patrimoniul turistic. Teritoriile acoperite de GAL-urile partenere în proiectul EnportBeta sunt teritorii cu un potențial turistic ridicat, dar care nu a fost suficient valorificate deoarece nu s-a creat o bază de date și nu s-au identificat actorii locali care să învețe să își promoveze/valorifice potențialul local, etnografic, arhitectural sau de orice altă natură, în funcție de zonă și cultură. Prin urmare, ne propunem crearea și promovarea unor modele de bună practică în ceea ce privește ofertele turistice din teritoriile rurale vizate, bazate pe principiul unei dezvoltări sustenabile (social, de mediu și economic), în special pentru zonele cu resurse naturale protejate, recunoscute ca fiind zone cu un potențial ridicat pentru ecoturism.

Proiectul urmărește să abordeze inovarea în serviciile de promovare a potențialului turistic/ecoturistic local, deoarece se va realiza un serviciu de promovare care să răspundă, în același timp, celor două obiective stipulate în Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă – Obiectiv 2020: conservarea și gestionarea resurselor naturale, educație și formare profesională.

O abordare integrată a turismului – de regulă, promovarea unei regiuni cu potențial turistic se face în jurul unui obiectiv turistic, comercializându-se ca o zonă axată în jurul activităților în aer liber (sporturi de iarnă sau de vară) sau o destinație culturală (fie ea construită sau moștenire culturală), ținând cont nu numai de atracțiile principale dar și de specificitatea locală conferită printr-o diversitate de puncte, locații, evenimente, tradiții. Majoritatea regiunilor au, pe lângă o astfel de atracție principală și alte categorii de obiective turistice (etnografic, religios, etc.), acestea putand fi coroborate într-o ofertă turistică, astfel încât să poată atrage un public mai larg. În acest fel, turiștii care vin pentru astfel de activități specifice se pot bucura de o experiență culturală (prin posibilitatea de a explora istoria și arhitectura locală, obiceiurile și tradițiile fiecărei destinații rurale – adaptate astfel încât vor avea și o latură interactivă), dar și de capacitatea de a elabora și de a promova povești ale locului, care să atragă și să dezvolte curiozitatea oaspeților. De asemenea, turiștii cărora le place turismul cultural pot fi încurajați să fie mai activi (ex: pauze pentru activități sportive în timpul vacanței sau să fie mai activi fizic în timpul vizitei lor – biciclete sau drumeții între diferite obiective). Prin proiect, se va promova un tip de turism de calitate – turism transnațional, adresat potențialilor vizitatori din întreaga lume, prin tehnici de marketing sustenabile, în urma cărora să fie identificate metode și instrumente pentru a depăși posibilele bariere lingvistice.