Arhiva ghiduri M6/6B

Sesiunea 2/2017

Ghidul_solicitantului pentru accesarea Masurii_M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie” – versiune finala 11.09.2017

Anexa 1 – Cerere de Finantare

Anexa_2 -Studiu de Fezabilitate (model cadru) 

Anexa_3 – Recomandari_analiza cost-beneficiu

Anexa_4 -Rezultate finale_recensamantul_populatiei_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 5.1 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa_5.2_-Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_

Anexa_6 -Model_HCL_implementare_proiect

Anexa_7 – Fisa_Masurii

Anexa_8_- Procedura de_evaluare

Anexa_9 -_Declaratie_raportare_plati_GAL

Formular CES6 – Fisa_de evaluare generala a proiectului

Formular IS6 – Fisa solicitare informatii suplimentare 

Formular_VT6 – Fisa de verificare pe teren

 

Sesiunea 1/2017

Erata_1_la_Ghidul_solicitantului_M6/6B – 23.06.2017 

Ghidul solicitantului masura M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza pentru populatie” 30 mai 2017

Anexa_1_Cerera de Finantare_HG 907

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_4_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 5.1 – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme (în pericol de infringement)

Anexa_5.2_-_Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_(in_pericol_de_infringement)_

Anexa_6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_7_Fisa_Masurii

Anexa_8_Procedura_evaluare

Anexa_9_Declaratie_raportare_plati_GAL

02_Fisa_generala_evaluare_M6/6B

03_Formular_VT6

04_Formular_IS6