Arhiva Ghiduri M8/6B

Sesiunea 2/2018

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii_M8/6B „Promovarea identitatii culturale, a traditiilor si obiceiurilor locale in teritoriul GAL RAZIM” – versiune finala aprilie 2018

Anexa 1 – Cerere de Finantare 

Anexa_2_- Studiu de Fezabilitate (model cadru)

Anexa 3 -Memoriu Justificativ 

Anexa 4_- Analiza cost-beneficiu

Anexa_5_- Recensamantul_Populatiei_2011

Anexa_6_- Fisa_masurii

Anexa 7 – Procedura de evaluare a proiectelor depuse la GAL

Anexa_8_- Declaratie de_raportare_plati catre GAL 

Formular_CES8 – Fisa de evaluare generala a proiectului 

Formular_VT8 – Fisa de verificare pe teren 

Formular_IS8 – Fisa de solicitare informatii suplimentare