Arhiva ghiduri M7/6B

Sesiunea 1/2018

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii_M7/6B „Investitii in infrastructura sociala” – versiune finala_aprilie 2018

Anexa 1 – Cerere de Finantare – model cadru  

Anexa_2 -_Studiul_de_Fezabilitate – model cadru 

Anexa_3_- Analiza_cost-beneficiu

Anexa_4_- Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_5_- Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_- Fisa_Masurii

Anexa 7 – Procedura de evaluare a proiectelor depuse la GAL

Anexa_8_- Declaratie_acreditare_furnizor_servicii_sociale

Anexa_9_- Declaratie_sustenabilitate_proiect

Anexa_10_- Declaratie_raportare_plati_GAL

Formular CES7 – Fisa de evaluare generala a proiectului 

Formular_VT6 – Fisa de verificare pe teren 

Formular_IS7 – Fisa de solicitare informatii suplimentare 

 

Sesiunea 1/2017

Ghidul solicitantului pentru masura M7/6B „Investitii in infrastructura sociala” 30 mai 2017

Erata nr.1 Ghidul solicitantului pentru masura M7/6B „Investitii in infrastructura sociala” 06.06.2017

Anexa_1_Cererea de finantare M7/6B

Anexa_2_Studiul_de_Fezabilitate

Anexa_3_Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa_4_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

Anexa_5_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa_6_Fisa_Masurii

Anexa_7_Procedura_evaluare

Anexa_8_Declaratie_acreditare_furnizor_servicii_sociale

Anexa_9_Declaratie_sustenabilitate_proiect

Anexa_10_Declaratie_raportare_plati_GAL

Fisa generala de evaluare M7/6B

Formular VT7

Formular IS7