Arhiva ghiduri M4/6A

Sesiunea 1/2020

Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii M5/6A „Dezvoltarea sectorului non-agricol” – versiune finala 29.06.2020

Anexa 1 – Cerere de finantare

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate (sectiune Anexa B)

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate (sectiune Anexa C) 

Anexa 2 – Model-cadru Studiu de fezabilitate cf HG 907

Anexa 3 – Fisa Masurii M5_6A 

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare intreprindere

Anexa 6.2 – Declaratie respectare minimis

Anexa 6.3 – Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Declaratie raportare plati catre GAL

Anexa 8 – Angajament utilizare cofinantare

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie locala de turism

Anexa 10 – Consimtamant prelucrare date caracter personal

Anexa 11 – Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 12_Procedura de evaluare

Formular CES5 – Fisa generala de evaluare M5-6A

Formular VT5 – Formular cadru vizita pe teren

Formular_IS5 – Formular cadru solicitare informatii suplimentare

Sesiunea 1/2018

Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii M4-6A – final

Anexa 1 – Cerere de finantare M4_6A

Anexa 2 – Plan de afaceri

Anexa 3 – Fisa masurii M4-6A

ANEXA 4

ANEXA 5

ANEXA6~1

ANEXA6~2

ANEXA6~3

Anexa 6.4 – Declaratie servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 8 – Declaratie raportare plati catre GAL

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie

Anexa 10 – Declaratie accesare tipuri de masuri similare

Anexa 11 – Consimtamant prelucrare date caracter personal

ANEXA 12

Anexa 13_Procedura de evaluare

Formular CES4 – Fisa de evaluare M4-6A

Formular VT4

Formular_IS4

Sesiunea 1/2017

Ghidul Solicitantului M4-6A final – data publicarii 03.07.2017

Anexa 1 – Cerere Finantare – M4-6A

Anexa 2 – Plan de afaceri

Anexa 3 – Fisa masurii M4-6A

Anexa 4 – Lista codurilor CAEN eligibile pentru accesare masurii M4-6A

Anexa 5 – Lista codurilor CAEN eligibile doar pentru dotarea cladirilor M4-6A

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6.3 – Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 – Declaratie privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 8 – Declaratie raportare plati catre GAL

Anexa 9 – Declaratie aderare asociatie locala de turism in teritoriul GAL Razim

Anexa 10 – Declaratie accesare tipuri de masuri similare

Anexa 11 – Instructiuni de evitare a conditiilor artificiale

Anexa 12 – Procedura de evaluare a proiectelor depuse la GAL

Formular CES4 – Fisa de evaluare M4-6A

Formular VT4

Formular_IS4